Zasady poprawnej instalacji kanalizacji dla naszego domu.

Nieodłączną częścią przy powstawaniu naszego domu jest budowa oraz instalacja sieci kanalizacyjnej. Rozróżnia się kilka jej rodzajów.Pierwszy typ to kanalizacja sanitarna, która służy przede wszystkim do odprowadzania ścieków z naszego domu.

Drugi rodzaj to kanalizacja deszczowa służąca do odprowadzania głównie wód roztopowych i opadowych z nawierzchni takich jak dach, parking czy droga. Zdarzają się też przypadki, kiedy tworzone są również sieci kanalizacyjne odpowiadające za odprowadzanie zwykłych odpadów po ich wcześniejszym rozdrobnieniu.

Podczas tworzenia sanitarnej instalacji kanalizacyjnej warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Jedną z nich jest stopień nachylenia rur odprowadzających nasze fekalia do lokalnego szamba. Powinien on zazwyczaj mieścić się w granicach 2-3%. Jest to bardzo istotne, gdyż jeśli nie zachowamy tej reguły ścieki mogą z czasem zacząć się odkładać doprowadzając do całkowitego zapchania naszych rur.

Kolejną rzeczą jest pamiętanie o szczelności rur i ograniczenie złączek do minimum, gdyż to one bardzo przyczyniają się do gromadzenia zanieczyszczeń.

Trzecią rzeczą, bez której nasza misternie zaplanowana sieć kanalizacyjna przyniesie jedynie falę problemów jest pamięć o poprowadzeniu wszystkich przewodów odprowadzających ścieki poniżej przewodów elektrycznych i gazowych. Nie biorąc pod uwagę tych fundamentalnych zasad prace kanalizacyjne mogą ciągnąć się miesiącami z powodu ciągłych niedoskonaleń i problemów z funkcjonowaniem.

Zobacz więcej na rafnar.pl