Proces produkcji kruszyw drogowych.

Na polskiej mapie przedsiębiorczości znajduje się mnóstwo firm, które specjalizują się w produkcji kruszyw drogowych. Choć każda z nich działa w oparciu o własną politykę w większości przypadków proces produkcyjny sprowadza się do pięciu głównych etapów. Zaliczymy do nich:

  1. Wydobycie;
  2. Transport do zakładu przeróbczego;
  3. Wstępna selekcja kruszyw przed faktycznym procesem produkcyjnym;
  4. Kruszenie oraz przesiewanie – w zależności od rodzaju kruszywa w tym zakresie stosowane są różne techniki pracy;
  5. Składowanie oraz sprzedaż.

Poniżej opowiemy pokrótce o wszystkich etapach produkcji kruszyw drogowych. Zapraszamy do lektury!

Wydobycie surowca

Dla zakładów produkcyjnych ten etap bywa zwykle najtrudniejszych. Znalezienie odpowiedniego miejsca do wydobywania kruszyw z uwagi na konkurencyjność rynku jest bardzo trudne. Warto także pamiętać, że po latach regularnej eksploatacji stanowiska wydobywczego jego zasoby ulegają znaczącemu uszczupleniu. Średnio po dwóch, trzech latach miejsce nie nadaje się do dalszego użytkowania. Obiektami wydobywczymi w tym zakresie zwykle bywają żwirownie oraz starorzecza. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest zdobycie stosownych pozwoleń.

Transport do zakładu przeróbczego

Przebiegu tego etapu tłumaczyć nie trzeba. Warto jednak wiedzieć, ze cały proces transportowy powinien odbywać się z użyciem specjalnie przystosowanych do tego maszyn.

Wstępna selekcja kruszyw

Według przedstawicieli branży produkującej kruszywa drogowe ten proces jest zwykle kluczowy. Następuje tu bowiem dokładna analiza jakości kruszywa oraz odrzucenie elementów nie nadających się do dalszej obróbki. Do produkcji używane są specjalistyczne maszyny a nierzadko również zautomatyzowane parki maszynowe.

(Zobacz także: Rodzaje kruszyw wykorzystywanych przy budowie dróg )

Składowanie kruszyw drogowych oraz ich sprzedaż

Firmy produkcyjne sprzedają swoje wyroby bezpośrednio do klientów lub do pośredników. W obydwu przypadkach potrzebują jednak odpowiedniej ilości miejsca, w którym wyprodukowane kruszywa będą przechowywane. Miejsce powinno być odpowiednio zabezpieczone, aby składowane kruszywa nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.

W procesie produkcyjnym powstają różne rodzaje kruszyw drogowych różniących się specyfikacją chemiczną, fizyczną oraz frakcyjną. Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją kruszyw drogowych muszą znać informację na temat każdego z nich, aby potencjalny klient w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mógł liczyć na kompleksowe doradztwo i pomoc w wyborze najlepszego produktu dla siebie.

Brak możliwości komentowania.