Jak działają separatory?

Niewątpliwie każdy z nas pamięta zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych. Urządzenie te ma za zadanie oczyszczać wody deszczowe, roztopowe oraz poprocesowe, z terenów szczególnie narażonych na działanie substancji ropopochodnych np. olejów. W gruncie rzeczy samo działanie osadnika nie jest zbyt skomplikowane.

Ściek trafia do separatora, w którym to dochodzi do sedymentacji i flotacji. Sedymentacja to proces polegający na opadaniu pyłu, kurzu, drobinek – wszystkich zanieczyszczeń w cieczy, na samo dno. Flotacja zaś polega na rozdzielaniu rozdrobnionych już ciał stałych, zależnie od ich zwilżenia. Ściek przepływając przez separator zostaje, zatem separowany – substancje ropopochodne jak oleje zostają na powierzchni, zaś reszta spływa do kanalizacji. Samo zjawisko separacji może zostać odpowiednio przyspieszone za pomocą tzn. pakietów koalescencyjnych. Pakiety te, jak sama nazwa wskazuje, działają w oparciu o zjawisko koalescencji (proces łączenia się kilku cząsteczek w jedną). Obowiązujące w naszym kraju normy dzielą separatory substancji ropopochodnych na dwie klasy. Klasa pierwsza ogranicza się tylko i wyłącznie do separatorów koalescencyjnych, czyli takich gdzie stężenie substancji ropopochodnych na odpływie nie może wynosić więcej niż pięć gram na litr. Klasa druga natomiast to separatory grawitacyjne, gdzie stężenie substancji ropopochodnych przy odpływie może być już większe, aczkolwiek nie powinno przekraczać stu miligramów na litr. Dobór odpowiedniego separatora nie jest rzeczą łatwą. Jeżeli nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, winniśmy zwrócić się do fachowca. Jako, że wszystko, co związane z osadnikami regulują normy prawne, również i w nich zapisane jest, jakie powinniśmy wybrać urządzenie. Można powiedzieć, że wiele zależy od ustalenia maksymalnego przepływu ścieków deszczowych etc. i zestawieniu go z możliwą redukcją substancji ropopochodnych na odpływie urządzenia. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, na jakie substancje ropopochodne może narażony być ściek, jaką posiadają gęstość, czy istnieją czynniki utrudniające proces separacji substancji od ścieku etc. Więcej o parametrach technicznych danego separatora substancji ropopochodnych, możemy dowiedzieć się ze strony producenta konkretnego modelu. Przed zakupem warto dokładnie wypytać specjalistę, czy urządzenie te zda egzamin w miejscu, w którym pragniemy je zainstalować. Interesuje Cię ten temat? Czytaj więcej na http://www.kaprin.pl/produkty/kanalizacja/elementy-studni/separatory/