Czym jest trigeneracja a czym kogeneracja?

Dzięki procesom trigeneracji i kogeneracji możliwe jest oszczędzanie kosztów zużycia energii oraz podniesienie efektywności jej wytwarzania. Układy poligeneracyjne, w których przeprowadzane są powyższe procesy, znajdują zastosowanie w elektrowniach, budynkach użytkowych, wielkich sklepach, firmach. Wszędzie tam, gdzie jest wytwarzane dużo energii i ciepła, można zastosować urządzenia oraz procesy, które pomogą oszczędzić pieniądze i zanieczyszczenia środowiska. Otóż kogeneracja i trigeneracja to procesy zintegrowane, które polegają na wytwarzaniu energii przy jednoczesnym pozyskiwaniu ciepła oraz produkowaniu chłodu. Brzmi nieco skomplikowanie i rzeczywiście układy urządzeń są zaawansowane technologicznie, ale kiedy przyjrzymy się tej kwestii bliżej, może ona okazać się bardziej zrozumiała. Rozbijmy te terminy na dwie części. Kogeneracja jest to proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, który odbywa się jednocześnie.Polega to na wykorzystaniu energii pierwotnej paliwa, które jest zużywane do produkcji ciepła. W tym procesie często wytwarzany jest nadmiar ciepła, który to dzięki systemom skojarzonym jest następnie przetwarzany na energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energię cieplną występuje w wielu budynkach, na przykład w hotelach, pływalniach, szpitalach, szkołach czy budynkach mieszkalnych. Korzystając z kogeneracji możemy pozyskiwać samodzielnie energię elektryczną, a ewentualną nadwyżkę możemy nawet sprzedać w sieci i dodatkowo zarobić. Jeśli budynek jest także klimatyzowany, wówczas można stosować system trigeneracyjny, który wytwarza chłód potrzebny dla klimatyzacji.Proces ten polega na wykorzystaniu przez instalację ciepłą odpadowego, które nie może być zagospodarowane. W tym celu używa się ciepła powstającego podczas spalania gazu. Chłód powstaje z odzysku ciepła, które jest potrzebne do produkcji wody lodowej w klimatyzatorach. Jak widać procesy kogeneracji i trigenracji są to nowoczesne metody oszczędzania energii, a tym samym dbania o środowisko i naszą przyszłość.